+36 1 340 9496+36 30 9493 404

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


Az adatkezelés célja


Szerződések megkötése és teljesítése során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők személyes adata kerül közlésre.

A Professional X-ray & EO Kft saját rendezvényeinek kapcsán a részvételi szándék felmérésekor, kiállításokon, valamint Felhasználói hozzájárulás esetén hírlevelek, új termékek ismertetésének megküldése esetén az érdeklődők adata kerül nyilvántartásba.


Általános adatkezelési elvek


Mivel a Professional X-ray & EO Kft az Ügyfeleivel a kölcsönös bizalmon alapuló, hosszútávú kapcsolat kialakítására törekszik, ezért kiemelt figyelmet fordít az ügyféljogok biztosítására és a jogszabályi megfelelésre.

A szerződésekben és a rendezvényeken alkalmazott regisztrációs lapokon megadott adatokat kizárólag a Professional X-ray & EO Kft munkatársai kezelik, és a partner engedélyének előzetes megkérésével a Professional X-ray & EO Kft által képviselt üzleti partnereknek adja át. A Felhasználók általi adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik. A Professional X-ray & EO Kft kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a Felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja.

A Professional X-ray & EO Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy adatbázisa, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználói személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni. Az összes adatot egy számítógépen tárolja, hozzáférni csak a mindenkori ügyvezető engedélyével lehet.

A Felhasználó személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, a Felhasználó által megadott postacímre vagy e-mail címre történik. Bármely más kérdésre e-mail-en, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.


Nyilvántartott adatok


A szerződések esetében és a rendezvényeken történő regisztráció során csak a nevet, e-mail címet és munkahelyi telefonszámot kérjük megadni.

A Professional X-ray & EO Kft kötelezi magát, hogy a megadott adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe.

A Professional X-ray & EO Kft nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely Felhasználónk a fentiekben részletezett adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A Professional X-ray & EO Kft fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

Aktuális Professional X-ray & EO Kft